วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

1.ผู้สร้างคอมพิวเตอร์อีเล็กทรอนิกส์ คนแรกคือใคร ?
----
2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกทำงานอย่างไร ?
----
3.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกมีน้ำหนักเท่าไร มีขนาดเท่าไร ?
----
4.นักโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือใคร ?
----
5.เบลส ปาสคาล ถูกยกย่องใ้ห้มีพรสวรรค์ในด้านใด ?
----

เอาแค่ 5 ข้อแรก เพื่อน ๆ ตอบถูกกันบ้างหรือป่าวครับ
ลองมาดูเฉลยด้านล่างนะครับ

1.ผู้สร้างคอมพิวเตอร์อีเล็กทรอนิกส์ คนแรกคือใคร ?
ตอบ ค.ศ. 1946 ด.ร.จอห์น มาชลี่ และ ด.ร. จอห์น เอ็กเกิร์ต (Dr. John W. Mauchly and Dr. John P. Eckert)

2.คอมพิวเตอร์ร์อีเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกทำงานอย่างไร ?
ตอบ ทำงานโดยใช้หลอดสุญญากาศจำนวน 18,000 หลอด

3.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกมีน้ำหนักเท่าไร มีขนาดเท่าไร ?
ตอบ มีน้ำหนัก 30 ตัน ใช้เนื้อที่ห้อง 15,000 ตารางฟุต (ด้านหลังแถมให้) เวลาทำงานต้องใช้กำลังไฟถึง 140 กิโลวัตต์ คำนวณในระบบเลขฐานสิบ

4.นักโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือใคร ?
ตอบ ค.ศ. 1843 "เอดา ออกัสตา เลิฟเลซ" (Ada Augusta Lovelace) ผู้หญิงชาวอังกฤษ ซึ่งเคยร่วมงานกับ แบ๊บเบจ ได้พัฒนา Analytical Engine โดยสามารถใช้เลขฐานสองแทนฐานสิบ และเขียนโปรแกรมด้วยบัตรเจาะรูได้คนแรกของโลก "เธอจึงได้รับการยกย่องเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก"

5.เบลส ปาสคาล ถูกยกย่องในด้านใด ?
ตอบ  ประดิษฐ์เครื่องบวกและลบเลขเครื่องแรก โดยใช้ฟันเฟืองได้สำเร็จ "เขาได้รับการยกย่องเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข" เครื่องแรกของโลก เรียกว่า Pascaline Calculator

ส่วนประวัติสำคัญ ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาได้ด้านล่างเลยครับประวัติ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องแรก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้อนคำสั่งเข้าไป เพื่อใช้ในงานคำนวณที่ต้องการความเร็วและความละเอียดสูง, งานปฏิบัติการทางตรรกะ, หรืองานออกแบบกราฟฟิก
คอมพิวเตอร์สามารถรับข้อมูลและคำสั่งที่ป้อนเข้ามา เก็บไว้ในหน่วยความจำ ก่อนที่จะนำไปประมวลผล ให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งจะนำไปเก็บในหน่วยความจำ หรือแสดงออกทางเครื่องมือแสดงผล

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ (อย่างคร่าวๆ)

สมัยก่อนประวัติศาสตร์: 500-600 ปี ก่อนค.ศ. ประเทศจีนใช้ ลูกคิด (abacus) เป็นเครื่องช่วยนับ

Pascaline Calculator


ค.ศ. 1642 เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) ชาวฝรั่งเศส ประดิษฐ์เครื่องบวกและลบเลขเครื่องแรก โดยใช้ฟันเฟืองได้สำเร็จ เขาได้รับการยกย่องเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข เครื่องแรกของโลก เรียกว่า Pascaline Calculator


Leibniz wheel
ค.ศ. 1673 ก็อตฟรี่ วิลเฮล์ม เลบนิซ (Gottfried Wilhelm Leibniz) ชาว
เยอรมัน ผู้คิดค้นแคลคูลัส เขาได้ประดิษฐ์เครื่องบวก ลบ คูณ หาร และหารากที่สองได้อย่างอัตโนมัติ เรียกว่า วงล้อของเลบนิซ (Leibniz wheel)Difference Engine
ค.ศ. 1822 ชาร์ลส์ แบ๊บเบจ (Charles Babbage) ชาวอังกฤษ ประดิษฐ์เครื่องจักรซึ่งสามารถคำนวณค่า ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการโพลิโนเมียล สมการผลต่าง และฟังก์ชันต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้ เรียกว่า Difference Engine

ต่อมา ค.ศ. 1830 ได้พัฒนาความคิดต่อเนื่องไปเป็นเครื่อง Analytical Engine มีการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คือมีส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ถึงแม้ว่าจะสร้างไม่สำเร็จ แต่ชาร์ลส์ แบ๊บเบจ ก็ได้รับการยกย่องเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์

Mark I

ค.ศ. 1937 ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด ไอค์เคน ได้รับการสนับสนุนบริษัทไอบีเอ็ม ให้สร้างเครื่องคำนวณที่ทำงานแบบจักกลไฟฟ้าจากแนวความคิดของแบบเบจ และในปี ค.ศ. 1944 พัฒนา
แล้วเสร็จมีชื่อว่า Automatic Sequenc controlled Calculator(Mark I) นับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ทำงานแบบอัตโนมัติ


บัตรเจาะรู
ค.ศ. 1843 เอดา ออกัสตา เลิฟเลซ (Ada Augusta Lovelace) ชาวอังกฤษ ซึ่งเคยร่วมงานกับ แบ๊บเบจ ได้พัฒนา Analytical Engine โดยสามารถใช้เลขฐานสองแทนฐานสิบ และเขียนโปรแกรมด้วยบัตรเจาะรูได้คนแรกของโลก เธอจึงได้รับการยกย่องเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก


ค.ศ. 1847 จอร์จ บูลล์ (George Boole) ชาวอังกฤษ ได้คิดค้น Boolean Algebra ในงานเขียนของเขาชื่อ The Mathematical Analysis of Logic ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาวงจรของหน่วยคำนวณ และตรรกะของคอมพิวเตอร์ โดยใช้สภาวะเปิดและปิด (1 และ 0)


ค.ศ. 1890 เฮอร์แมน ฮอลเลอริธ (Herman Hollerith) ชาวอเมริกันได้คิดค้นเทคนิคการคำนวณแบบใหม่โดยใช้บัตรเจาะรู ทำให้สามารถประมวลผลได้เร็วกว่าการประมวลผลด้วยมือมาก ในปีค.ศ. 1896 เขาได้ก่อตั้งบริษัท The Tabulating Machine Company ซึ่งต่อมากลายเป็นบริษัทไอบีเอ็ม (International Business Machines Corporation)

ENIAC

ค.ศ. 1946 ด.ร.จอห์น มาชลี่ และ ด.ร. จอห์น เอ็กเกิร์ต (Dr. John W. Mauchly and Dr. John P. Eckert) ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องแรกของโลก ชื่อว่า ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)

EDVAC

ค.ศ. 1949 ด.ร.จอห์น วอน นิวแมน (Dr. John Von Neuman) ชาวอเมริกัน และทีมงานที่พัฒนาเครื่อง ENIAC ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บโปรแกรมไว้ในเครื่อง และทำงานได้โดยอัตโนมัติ ชื่อว่า EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)UNIVAC
ค.ศ. 1951 Eckert-Mauchly Computer Corporation ได้ออกแบบ และผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ UNIVAC (Universal Automatic Computer) เครื่องนี้มีน้ำหนักประมาณ 7 ตัน ใช้ vacuum tubes 5,000 ตัว และมีความสามารถในการคำนวณได้ 1,000 ครั้งต่อวินาที นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ถูกพัฒนาสำหรับใช้ทางธุรกิจ (the first commercial computer) และในเวลาต่อมาคอมพิวเตอร์ก็ถูกพัฒนาและได้รับความนิยมเป็นนอย่างแพร่หลาย เช่น บริษัทไอบีเอ็มสร้างคอมพิวเตอร์ชื่อ IBM 701 และ IBM 650 โดยใช้หลอดสูญญากาศ และได้มีการทดลองสามารถสร้างทรานซิสเตอร์มาใช้ในคอมพิวเตอร์แทนหลอดสุญญากาศทำให้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลงและเกิดความร้อนน้อยลง อีกทั้งมีวงจรรวม(IC) ยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงไปอีกเมื่อมาใช้แทนทรานซิเตอร์ หลังจากนั้นบริษัท intel ได้ใช้เทคโนโลยีของการผลิตวงจรรวมแบบ ( Large Scale Integrated Circuit :LSI ) ทำการรวมเอาวงจรที่ใช้เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ของคอมพิวเตอร์มาบรรจุอยู่ในแผ่นไอซีเพียงตัวเดียวซึ่ง ไอซีนี้เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ ( Microprocessor) เป็นต้น


Digital Age (โลกยุคดิจิตอล)
โลกยุคดิจิตอลเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลกระทบโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปทำให้
ขนาดของอุปกรณ์เล็กลง
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
เช่น E-Commerce, E-Education


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.zazana.com/History-/computer-history-id351.aspx
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=32c0f3f59341af3b

ขอขอบคุณภาพจาก : www.google.comวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แก้ปัญหา ไวรัส shortcut ซ่อน Folder

บันทึกการเรียนการสอน

แก้ปัญหา ไวรัส shortcut ซ่อน Folder แล้วสร้าง shortcut ใน FlashDrive


หลายคนคงเคยเจอกับปัญหาแบบนี้ ที่อยู่ดีๆ folder ใน Flash Drive หายไปหมด!! แต่ไฟล์อื่นๆดันอยู่ครบ หรือ ทุกอย่างปกติ แต่ไอ้เจ้า folder ที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ดันกลายเป็น .exe หมดเลย!! แล้วก็จะมีคำถามตามมาว่า “ทำไงดีเนี้ย งานอยู่ในนั้นหมดเลย ตาย…ล่ะทีนี้” ถ้าท่านที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับ ให้ทำใจ…… ใจเย็นๆครับ ข้อมูลยังอยู่ครับ เพียงแค่มีไวรัสบางตัวเอามันไปซ่อนไว้ครับ และผมจะพาเอามากลับมา

เริ่มแรกมารู้จักก่อนว่ามันคืออะไรและติดมาได้ยังไง

ไวรัสตัวนี้มีชื่อว่า “ไวรัส ซ่อนไฟล์ ให้เป็น system และสร้าง shortcut” อันนี้ผมตั้งเองครับ แต่หลายๆ ที่มีชื่อที่แตกกันครับทั้ง VBS Worm,VBSRunauto,VBS/Yuyun A หรือ malware DR/Agent.JP.4, TOEUW.EXE Virus/Malware เอาไว้ชัดเจนเมื่อไหร่จะมาบอกอีกทีนครับ

อาการของมัน ไวรัสตัวนี้ติดง่ายๆเลยครับ เพียงแค่ท่านเอา Flash Drive ไปเสียเครื่องที่ติดไวรัสอยู่แล้ว และเมื่อท่านเปิด Flash Drive ก็จะติดทันที โดยอาการที่ติดจะเป็นแบบนี้ครับ

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายขนาดภาพให้ใหญ่ขึ้น)


  
ดังที่เห็นในภาพนะครับไวรัสจะซ่อน folder ไว้แล้ว สร้าง shortcut ชื่อเดียวกันกับ folder นั้นๆขึ้นมา เปรียบเทียบได้จากภาพ ซ้ายและขวา ในภาพซ้ายเป็นมุมมองปกติ ภาพขวาเป็นมุมมองแสดง folder จริงๆของเราที่ถูกซ่อนไว้พอไปคลิกที่ folder นั้นก็จะเป็นการรัน ไฟล์ไวรัส ที่ลิ้งค์ไปให้ทำงาน ดังในรูปนี้แสดงถึงว่า shortcut ไปที่ไฟล์ไวรัสพอเราคลิกรันไปแล้ว ไวรัสก็จะทำงาน ถ้าเครื่องที่มี anti virus ก็ pop up ขึ้นมาเตือนแน่นอนครับ ส่วนเครื่องที่ไม่มีหรือมีแต่ไม่ update ก็ติดแน่ๆครับ

วิธีแก้เบื้องต้นก่อนนะครับ สำหรับ flash drive ที่โดนมาจากที่อื่นคือ folder ถูกซ่อนไว้หาไม่เจอ เอากลับมาไม่ได้นะครับ แต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดไวรัสตัวนี้ไปด้วย


1. หลังจากเสียบ flashdrive แล้วไปที่ Start-> เลือก Run แล้วพิมพ์ว่า cmd จะได้หน้าต่างสีดำๆขึ้นมาเรียกว่า command prompt ดังในรูป2. หลังจากนั้นไปสำรวจว่า Flash drive เราอยู่ drive ไหน ของผมอยู่ใน Drive G นะครับ ได้แล้วให้พิมพ์ drive นั้น ลงไปเลยเช่น D: E: F: แล้วแต่คนนะครับ พอพิมพ์ drive ลงไป จะขึ้นแบบนี้ครับ G:\>


แล้วให้พิมพ์คำสั่งตามนี้ครับ dir แล้ว enter จะได้ผลตามรูปด้านบนนะครับ คือคำสั่ง dir ย่อมาจาก directory หมายถึง แสดง file และ folder อยู่อยู่ใน drive G ส่วนรูปล่าง คำสั่ง dir /ah ก็คล้่ายๆกันแต่ต่างกันตรงมี /ah เพิ่มขึ้นมาโดยหมายถึง ให้แสดงเฉพาะ file และ folder ที่ถูกซ่อนอยู่ (hidden) ซึ่งทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า folder เก็บงานเราไม่ได้หายไำปไหน ยังอยู่ครบเพียงแต่ถูกซ่อนไว้ และ ทำให้สถานะเป็น system file ต่อไปเป็นการทำให้กลับมา

โดยพิมพ์ต่อใน command prompt เลย ให้พิมพ์ว่า attrib -s -h -r /s /d ดังในรูป ขออธิบายความหมายของคำสั่งก่อนนครับ attrib นั้นมาจากคำว่า Attribute แปลว่าคุณลักษณะ เป็นคำสั่งจัดการกับลักษณะหรือประเภทไฟล์ต่อมา -s -h -r เป็นการระบุประเภทของไฟล์ นั้นๆ โดย R(Read-Only) H(Hidden File) S(System File) ส่วน /s /d หมายถึงทุก file และ ทุกๆ folder รวมถึง sub folder คือ folder ย่อยๆนั้นเอง พอทราบความหมายแล้วมาดูผลการทำงานกัน พิมพ์ attrib -s -h -r /s /d แล้ว Enter ได้เลยครับหลังจาก enter จะมีการทำงานแว็บหนึ่ง มาดูผลการทำงานกันโดยใช้คำสั่งเดิม คือ dir /ah ผลที่ได้คือไม่มี file หรือ folder ที่ถูก ซ่อนไว้เลยดังในภาพคราวนี้ไปดูใน Flash drive กันว่าเป็นยังไงบ้าง ผลที่ได้ึืคือได้ folder ต่างๆกลับมารวมทั้งเจอ ไฟล์เจ้าปัญหา คือไฟล์ไวรัส ดังในรูปต่อไปก็ลบไฟล์ที่เป็น shortcut ไฟล์ไวรัส รวมถึง autorun.inf ทิ้่งให้หมด แค่นี้ก็หมดปัญหาครับ

สรุปง่ายๆ สำหรับ flash drive ที่เกิดปัญหา Folder ถูกซ่อนแล้วสร้าง shortcut ปลอมขึ้นมา ดังนี้

1. เสียบ flash drive แล้วดูว่าอยู่ drive ไหน

2. ไปที่ start->run พิมพ์ cmd

3. พิมพ์คำสั่งใน cmd เป็นชื่อ drive ของ flash drive เราเช่น E: หรือ F: แล้ว enter ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ drive ของเรา

4. พิมพ์ attrib -s -h -r /s /d แล้ว กด enter

5. ไปลบไฟล์ shortcut ไฟล์ ไวรัสที่เป็น exe ที่เราไม่รู้จัก รวมทั้ง autorun.inf ก็เรียบร้อยครับ ส่วนสำหรับเครื่องที่ติดไวรัสตัวนี้จะมาเขียนวิธีแก้อีกครั้งนะครับ


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

สิวผุดขึ้นมาแต่ละเม็ด แต่ละเม็ด ก็ทำให้หนุ่มสาวหน้าใสที่ห่วงสวยห่วงหล่อแทบคลั่ง วิ่งหาวิธี Delete สิวออกไปจากใบหน้ากันให้วุ่นวาย แต่จะมีซักกี่คนที่จะรู้ว่าเป็นสิวไม่ใช่แค่บอกว่าสุขภาพผิวหน้าเราไม่ดี แต่ยังบอกถึงสุขภาพทั่ว ๆ ไปอีกด้วย


สถาบัน Leonard Drake ได้คิดค้นวิธีการวิเคราะห์ผิวลงไปลึกลงไปอีก ด้วยการผสานความรู้ในการดูแลผิวหน้าแบบตะวันตกเข้ากับศาสตร์การอ่านใบหน้าแบบจีน ซึ่งสามารถบอกได้ว่าสิวที่ขึ้นตามตำแหน่งต่าง ๆ ของใบหน้าหรือร่างกาย บอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนใดบ้าง ว่าแล้วก็ไปหยิบกระจกมาส่องหน้าดูซิว่า อวัยวะส่วนใดผิดปกติกันบ้าง 

โซนที่ตำแหน่งของสิว + อวัยวะที่เกี่ยวข้อง + สาเหตุของอาการที่ผิดปกติ 

1. หน้าผากด้านซ้าย
.....การย่อยอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ต่อมหมวกไต > มีความเครียดสูง ล้างหน้าไม่สะอาด เพราะทารองพื้นหรือแต่งคิ้วมากไป

2. หว่างคิ้ว
.....ตับ อาจมีปัญหาในการย่อยแลคโทส (ดื่มนมไม่ได้) > กินอาหารรสจัดหรือกินอาหารดึกเกินไป 

3. หน้าผากด้านขวา 
.....การย่อยอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ต่อมหมวกไต > มีความเครียดสูง ล้างหน้าไม่สะอาด เพราะทารองพื้นหรือแต่งคิ้วมากไป

4,10. ใบหูทั้ง 2 ข้าง
..... โรคไต ล้างแชมพูหรือสบู่ออกไม่หมด ใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป > ดื่มกาแฟ แอลกอฮอล์หรือกินเนื้อสัตว์มากเกินไป

5,9. แก้มทั้ง 2 ด้าน
..... แก้มส่วนบน > ไซนัสและปอด - แก้มส่วนล่าง > เหงือก และฟัน >สูบบุหรี่จัด หรือแพ้ควันบุหรี่ ภูมิแพ้ เป็นหวัดเรื้อรัง หรืออาจใช้บลัชออนและรองพื้นไม่เหมาะสม ถ้าเป็นริ้วรอยลึกบริเวณโหนกแก้มอาจบ่งบอกถึงปัญหาเรื่องปอดหรือการหายใจ ถ้ามีสิวแบบเป็น ๆ หายๆ ที่แก้มด้านล่างอาจมีปั?หาเรื่องเหงือกและฟัน หรือโทรศัพท์มือถือไม่สะอาด

6, 8. รอบดวงตาทั้ง 2 ข้าง
..... ไต > ปัญหาภูมิแพ้ เครื่องสำอางทีใช้อาจไม่เหมาะ หรือใส่แว่นตาที่เสียดสีมาก รอยคล้ำอาจเกิดจากการมีสารพิษตกค้างในร่างกายมาก หรือผักผ่อนน้อย เปลือกตาหากมีความระคายเคืองอาจมาจากการเป็นภูมิแพ้ หรือขาดสารอาหาร 

7. จมูก และเหนือริมฝีปาก
..... หัวใจ และระบบสืบพันธุ์ หากมีผิวสีแดงเข้มที่จมูก > อาจบ่งบอกถึงโรคความดันโลหิตสูง การอุดตันหรือสีผิวไม่สม่ำเสมอ บอกถึงผลกระทบจากฮอร์โมน เช่นกำลังมีประจำเดือน วัยทอง การใช้ยาคุมกำเนิด

11,13. ใต้ริมฝีปากด้านซ้าย และขวา
..... รังไข่ > อาจทำความสะอาดได้ไม่พอ หรือมาจากความสมดุลทางฮอร์โมน หากมีปัญหาการอุดตันช่วงใบหู อาจแสดงว่าฟันกรามมีปั?หา หรือว่าเพิ่งผ่าตัดฟันมา หรืออาจเกิดจากการมีรอบเดือน


12. ปลายคาง
..... กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก > อาจกินอาหารรสจัดเกินไปจนลำไส้มีปัญหาในการดูดซึม 

14. ลำคอ และหน้าอก
..... ความเครียด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.ajingdi.com

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การตั้งค่า TimeZone ใน Blogger

1.  ไปที่ การออกแบบ   มุึมขวาบน2. เลือกแท็บทางด้านซ้าย "การตั้งค่า"    จากนั้นเลือก "ภาษาและการจัดรูปแบบ"


3. คลิ๊กที่สามเหลี่ยมหัวคว่ำ ที่โซนเวลา   เลือก "GMT+7 กรุงเทพ" จากนั้นก็เลือกบันทึกการตั้งค่าทางด้านขวาบน


*** ทำได้แล้ว ฝากแสดงความคิดเห็น หรือกด +1 ด้านล่างให้ด้วยนะครับบบ ***วิธีปิดคำขอเกมส์เฟสบุ๊ค


วิธีปิดคำขอเกมส์เฟสบุ๊ค


หากหน้าเว็บนี้มีประโยชน์สามารถแชร์ให้เพื่อน ๆ ทำได้น่ะครับ

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายได้)

1. คลิ๊กเข้า App Center ครับ 

2. คลิ๊กที่ คำขอ ครับ

3. คลิ๊กเครื่องหมาย กากบาทไปเลยครับ

4. คลิ๊กที่  บล็อก "ตามด้วยชื่อเกม" ครับ

5. คลิ๊กที่   ตกลง   เลยครับ

6. เกมที่คุณได้ทำรายการบล็อกไว้ ก็จะไม่มาชวนคุณอีกแล้วครับ


*** ทำได้แล้ว ฝากแสดงความคิดเห็น หรือกด +1 ด้านล่างให้ด้วยนะครับ ***

วิธีทำลิงค์บล็อคต่าง ๆ ไปหาเพื่อน ๆ (แบบโตโต้)

แบบที่ 1
1. ไปที่ การออกแบบ   มุึมขวาบน

2. เลือกแท็บรูปแบบทางด้านซ้าย  จากนั้นเพิ่ม Gadget3. เลือกที่รายการข้อความจากนั้น คลิ๊กปุ่มบวก เพื่อเพิ่ม Gadget ลองบนบล็อค

4. จะมีแท็บหน้าต่าง "ตั้งค่าข้อความ"  ขึ้นมาให้เพื่อน ๆ พิมพ์หัวเรื่องได้เลยตามสบาย  จากนั้นให้พิมพ์ชื่อเพื่อนลงไปในช่องของเนื้อหา แล้วคลุมดำ จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนสร้างลิงค์

5. กรอก URL ลงไปได้เลย จากนั้นกด "ตกลง"
แบบที่ 2
1. ไปที่ การออกแบบ   มุึมขวาบน
2. เลือกแท็บรูปแบบทางด้านซ้าย  จากนั้นเพิ่ม Gadget3. เลือกที่รายการข้อความจากนั้น คลิ๊กปุ่มบวก เพื่อเพิ่ม Gadget ลองบนบล็อค
4. จะมีแท็บหน้าต่าง "ตั้งค่าข้อความ"  ขึ้นมาให้เพื่อน ๆ พิมพ์หัวเรื่องได้เลยตามสบาย      จากนั้นให้เพื่อน ๆ เลือกที่ "แก้ไข HTML"  โดยอาจจะต้องใช้ภาษา HTML เล็กน้อย 


5. ให้เพื่อน ๆ พิมพ์ภาษา HTML ลงไปคือ <a href="http://totozung.blogspot.com/">บุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์</a>
หลังจากนั้นก็กดบันทึก เพื่อน ๆ ก็จะได้ลิงค์บล็อคอื่น ๆ ของเพื่อน ๆ แล้วว

******** ทำได้แล้ว ฝากแสดงความคิดเห็น หรือกด +1 ด้านล่างให้ด้วยนะครับบบ *******
บันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน


วันอังคารที่ 26 มิุถุนายน 2555

คาบเรียนที่ 5-7 วิชา Drama of English   ห้อง 731
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ปัญญาณัฐ  ศักดิ์สิทธานุภาพ

เรื่องที่ได้เรียนรู้
**การเรียนการสอนเรื่อง "Jazz" Chants หรือการใช้จังหวะดนตรีแจ๊สประกอบการสอน
กิจกรรมภายในคาบเรียน
**เติมคำในช่องว่าง ด้วยการฟังเพลง "I twisted my ankle"
**ร้องเพลง "I have a headache" & "I can play baseketball"
เนื้อเพลง
I have a headache
Head, head, I have a headache.
I have a headache,
And my eyes hurt !

Stomach, stomach, I have a stomach ache.
I have a stomach ache,
And i have the flu !

Ear, ear I have an earache.
I have an earache,
And I have a fever !

Tooth, tooth, I have a toothache.
I have a toothache,
And a sore throat !

Back, back, I have a backache.
I have a backache,
And my knee hurts !


เนื้อเพลง
I can play baseketball
Yoga, yoga, I can do yoga.
Can you do yoga, too ?


I can do yoga, but I can do karate.
Can you do karate, too ?


I can't do karate, but I can play baseball.
Can you play baseball, too?

I can't play baseball, but I can ice-skate.
Can you ice-skate, too?

I can't ice-skate, but I can ski.
Can you ski, too?

I can't ski, but I can play volleyball.
Can you play volleyball, too?

งานที่ได้รับ
**ให้ไปจับกลุ่มแสดงละครเรื่อง "Little Red Ridding Hood"


คาบเรียนที่ 8-9 วิชา การฝึกวิชาชีพ 2  ห้อง นาฏฯ3
"อาจารย์ติดภาระกิจ ไม่สามารถเข้าสอนได้"
วันจันทร์ที่ 25 มิุถุนายน 2555
คาบเรียนที่ 1-4
"อาจารย์ติดภาระกิจ ไม่สามารถเข้าสอนได้"คาบเรียนที่ 6-9 วิชา ประมวลผลแฟ้ม ห้อง IC207
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์มานิตย์ พ่วงบาโพ
เรื่องที่ได้เรียนรู้
**ประเภทของข้อมูล
**รู้แบบการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
งานที่ได้รับ
**เขียนตาราง Ascii ลงสมุด
**เขียน E-R diagram ของระบบใดระบบหนึ่ง


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
คาบเรียนที่ 6 - 9 วิชา การจัดโครงการคอมศึกษา ที่ห้อง IC207
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์กนกวรรณ กันยะมี
ได้รับหัวงานข้อดังนี้

1.ส่งงานการสร้างสื่อการสอนครั้งที่ 2 (พิมพ์ใน MSWord แนบไฟล์เข้าคลาส)
    1.1 หัวข้อสื่อการสอน
    1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนาสื่อการสอน
    1.3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อการสอน
    1.4 ประโยชน์ของการพัฒนาสื่อการสอ
2.ออกแบบแผนผัง "Brain Storm" ของสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนต้องการทำ
วันพุธที่ 20 มิุถุนายน 2555
คาบเรียนที่ 1-4 วิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสื่อการเรียนสอน  ห้อง 841
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
**รับฟังการบรรยายเรื่อง "การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI"
**อ.ได้มอบแบบฝึกหัด 5 ข้อ ส่งภายในคาบ 
   1. จงอธิบายถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและยกตัวอย่างคำภาษาอังกฤษที่
หมายถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   2. นักศึกษาคิดว่าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ควรสร้างเป็น CAI ประเภท เพราะเหตุใด
   3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำมาสอนเสริมหรือทบทวนการเรียนการสอน เพิ่ม
จากวิธีการสอนปกติ เป็น CAI ประเภทใด
   4. นักศึกษาคิดว่าปัญหาของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง จงอธิบาย
   5. จงยกตัวอย่างโปรแกรมหรือเครื่องในการสร้าง CAI มาอย่างน้อย 4 ตัวอย่าง
วันอังคารที่ 19 มิุถุนายน 2555

คาบเรียนที่ 5-7 วิชา Drama of English   ห้อง 731
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ปัญญาณัฐ  ศักดิ์สิทธานุภาพ
**อาจารย์ให้ตั้งชื่อของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ โดยผมได้ใช้ชื่อว่า "Wayne"
**อาจารย์ได้สอนเรื่อง Intonation หรือการประเสียงเพื่อแสดงความต้องการของผู้พูด ในการตั้งคำถาม ในประโยคบอกเล่า หรือประโยคตื่นเต้น หรือประโยคขอร้อง เช่น
Sara, we HAVE to talk  เน้น HAVE เพื่อเป็นประโยคขอร้อง
Sara, WE have to talk   เน้น WE เพื่อเป็นประโยคคำสั่ง
Sara,we have to TALK เน้น TALK เพื่อเป็นประโยคขอร้อง
SARA, we have to talk เน้น SARA เพื่อเป็นประโยคข้อร้อง
**มีกิจกรรมการแสดงละครในเรื่อง "Walk in the wood"

คาบเรียนที่ 8-9 วิชา การฝึกวิชาชีพ 2  ห้อง นาฏฯ3
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ปฐมพงษ์ อยู่จำนงค์
**มีการเลือกโรงเรียนเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันจันทร์ ที่ 18 มิุถุนายน 2555

คาบเรียนที่ 1-4 วิชา วิธีสอนคอม ห้อง 629
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ธนโชค จันทร์สูง
**อาจารย์ได้มอบหมายงานให้ส่งภายในคาบเรียน 2 หัวข้อคือ
    1.กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของช่วงชั้นที่ 1 -ช่วงชั้นชั้นที่ 2 
    2.หลักสูตรแกนกลาง2551 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี


คาบเรียนที่ 6-9 วิชา ประมวลผลแฟ้ม ห้อง IC207
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์มานิตย์ พ่วงบาโพ
**อาจารย์ได้มอบหมายงานให้ส่งภายในคาบเรียน 3 หัวข้อคือฅ
    1. กระบวนการของการเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศมีกระบวนการอย่างไร
    2. องค์ประกอบของข้อมูลสารสนเทศมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
    3. ให้ยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศ มาอย่างละเอียด
วันศุกร์ ที่ 15 มิุถุนายน 2555
คาบที่ 1-4 วิชา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ห้อง ED 307
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์อำนาจ สุวรรณสันติสุข
**ได้ฟังการแนะนำรายวิชา แนวการสอนจากอาจารย์
**ได้แนะนำหนังสือเรียนในรายวิชา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
**ได้ฟังการสอนเรื่อง "ทำไมต้องมีการวัดและประเมินผลนักเรียน"
วันพุธที่ 13 มิุถุนายน 2555
คาบเรียนที่ 1-4 วิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสื่อการเรียนสอน  ห้อง 841
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
**ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "ความหมายของสื่อและประเภทของสื่อ"
**ได้ทำการแสดงบทบาทสมมุติเพื่ออธิบายว่าความหมายของ ทัศนสัญลักษณ์และวจนสัญลักษณ์
**อ.ได้มอบการบ้านให้ 5 ข้อ ส่งภายในวันศุกร์ ที่ 15 มิ.ย. 2555


วันอังคารที่ 12 มิุถุนายน 2555
คาบเรียนที่ 8-9 วิชา การฝึกวิชาชีพ 2  ห้อง นาฏฯ3
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ปฐมพงษ์ อยู่จำนงค์
**มีการอภิปรายงานกลุ่มในเรื่อง ๆ ต่าง ๆ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้เนื้อหาเรื่อง "เทคนิคและวิธีการสอน"
**ผลการอภิปรายกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการอภิปรายใหม่อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป เนื่องจากไม่มีการยกตัวอย่างเทคนิคและวิธีการสอนวันจันทร์ที่ 11 มิุถุนายน 2555
คาบเรียนที่ 1-4 วิชา วิธีสอนคอม ห้อง 629
ได้ฟังการแนะนำรายวิชาจากอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ธนโชค จันทร์สูง
ได้มีการอธิบายถึงเกณฑ์การให้คะแนน
 - คะแนนกลางภาค 20%
 - ปลายภาค 30 %
 - งาน 40 %
 - เข้าห้อง 10 %


คาบเรียนที่ 6-9 วิชา ประมวลผลแฟ้ม ห้อง IC207
ได้ฟังการแนะนำรายวิชาจากอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์มานิตย์ พ่วงบาโพ
**ได้มีการอธิบายเนื้อหารายวิชาที่จะสอน
**ได้มีการสอนเรื่อง Data กับ Information ว่าแตกต่างกันอย่างไร
**ส่งรายงานเรื่อง External Storage โดยรายงานจะต้องเป็นรายงานเขียนเท่านั้น
กำหนดส่งในวันที่ 25 มิถุนายน 2555


วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555
คาบเรียนที่ 6 - 9 วิชา การจัดโครงการคอมศึกษา ที่ห้อง IC207
ได้ฟังการแนะนำรายวิชาจากอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์กนกวรรณ กันยะมี 
ได้มีการอธิบายถึงเกณฑ์การให้คะแนน
 - คะแนนกลางภาค 20%
 - ปลายภาค 30 %
 - งาน 40 %
 - เข้าห้อง 10 %
และได้รับหัวงานข้อดังนี้
1.ให้สร้างบล็อค(www.blogger.com)ขึ้นมาเป็นของตนเอง โดยมีหัวข้อในการสร้างบล็อคดังนี้
 1.1 ใส่รูปภาพและประวัติส่วนตัว
 1.2 บันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 1.3 บันทึกข่าวสารที่น่าสนใจหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 1.4 บันทึกแง่คิดหรือข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต
 1.5 สร้าง link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยให้ใส่ link ของ Blog ของเพื่อนในชั้นเรียน
 1.6 ชักชวนเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นใน Blog ของตนเอง
 1.7 ตกแต่ง Blog ให้สวยงาม น่าอ่าน มีความเรียบร้อย
2.ให้ค้นหาเนื้อหาที่จะมาทำเป็นสื่อการสอน โดยจะต้องนำมาให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 55